Belgische studenten trappen Huawei’s ‘Seeds for the Future 2018’ studiereis naar China af

Donderdag 5 juli 2018 — Studenten van vijf Belgische universiteiten hebben op donderdagnamiddag het opleidingsprogramma ‘Seeds for the Future 2018’ afgetrapt in het bijzijn van Mr. Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, Mr. Guo Jianjun, Economisch Raadgever van de Chinese Ambassade in België, en de verschillende universitaire partners. Als globale speler in de ICT-industrie, wil Huawei aan de hand van het ‘programma jonge mensen de kans geven om ervaring op te doen, en een bijdrage leveren aan de inspanningen voor het oplossen van de uitdagingen rond e-skills.

Vijf Belgische universiteiten

Ondanks het grote aantal werkzoekenden in Europa, kunnen vele ICT-jobs niet ingevuld worden omwille van een mismatch tussen de vaardigheden van kandidaten en de concrete vereisten van bedrijven. Als globale speler in de ICT-industrie, wil Huawei aan de hand van het ‘Seeds for the Future’-programma jonge mensen de kans geven om ervaring op te doen, en bijdragen aan de inspanningen voor het oplossen van de uitdagingen rond e-skills.

Dit jaar werkt Huawei samen met de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Université de Liège en Université Catholique de Louvain voor de selectie van tien jonge toptalenten binnen de opleidingen Ingenieurswetenschappen, Bedrijfswetenschappen en Computerwetenschappen, voor een twee weken durende studiereis naar China. Doorheen het programma deelt Huawei haar ICT-expertise en ervaring met het managen van een multinational met de jonge ICT-talenten.

Studiereis in China

Tijdens de reis naar China maken de studenten een stop in Beijing, waar ze deelnemen aan enkele culturele activiteiten aan de University of Chinese Language and Culture. Daarna zetten ze hun reis voort richting het hoofdkantoor van Huawei in Shenzhen, voor een reeks technische opleidingen.

Die opleidingen spitsen zich toe op de laatste innovaties binnen het domein van mobiele netwerken (4.5G en 5G) en op de meest prominente trends in the ICT industrie, zoals A.I., big data, Cloud, IoT, Industry 4.0 en Smart & Safe Cities.

De studenten brengen een bezoek aan verschillende faciliteiten van Huawei, zoals de tentoonstellingsruimten, productiecentra en de bedrijfscampus.

Tijdens de ‘kick-off’ceremonie in Brussel, benadrukte Pedro Ferreira, CEO of Huawei Technologies Belgium, de verschillende doelen van het Seeds for the Future programma: "Vooruitstrevendheid op ICT-gebied bevorderen, toekomstige deskundigen opleiden die de digitale transformatie van maatschappij en industrie zullen aansturen en de ‘digital skills gap’ helpen opvullen met het oog op de steeds groeiende vraag naar gespecialiseerde ICT-professionals."

Mr. Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post: “In de toekomst zullen negen op de tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Als we willen dat de digitale wereld van morgen inclusief is, betekent dit een gezamenlijke inspanning van overheden en bedrijven om projecten te starten die burgers de vaardigheden voor morgen bijbrengen en die life-long learning voorzien voor alle soorten werknemers. "

Huawei’s Seeds for the Future programma omvat momenteel reeds 96 landen over de hele wereld. In Europa alleen al zijn er 27 landen betrokken, en hebben meer dan 700 studenten aan het programma deelgenomen sinds de Europese lancering in 2011. In België hebben reeds meer dan 50 studenten van het programma kunnen genieten sinds de eerste editie in 2014.

Op de eerste rij (links naar rechts): Mr. Pedro Ferreira (CEO of Huawei Belgium), Mr. Reinhard Laroy (Raadgever aan Vice-eersteminister De Croo), Mr. Alexander De Croo (Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post), Mr. Liu Kang (President of European Affairs, Huawei), Mr. Guo Jianjun (Economisch Raadgever van de Chinese Ambassade in België)
Hannes Van Raemdonck Public Relations Manager at Huawei
Steven Van de Broek PR Consultant at Weber Shandwick